Světová soutěž ohňostrůjců ze čtyř zemí připomene stoleté výročí Československa

shadow

V tradičním termínu na konci května a v první polovině června se v Brně koná již jedenadvacátý mezinárodní soutěžní festival ohňostrojů STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS. Pro letošní ročník je připraveno celkem pět show – čtyři ohňostroje na hladině Brněnské přehrady a závěrečný epilog v centru Brna nad hradem Špilberk.

Festivalu se zúčastní aktuální vítězové z evropských a světových ohňostrojných soutěží a také domácí české týmy. O hlavní putovní cenu IGNIS BRUNENSIS budou bojovat na brněnském přehradním jezeře týmy z Polska, Rumunska a Francie. Česká republika letos zajišťuje nesoutěžní prelude show na přehradě a v rozšířeném složení také závěrečný epilog nad Špilberkem.

Týmy nově nebudou bojovat pouze o letošní vítězství. Ročníkem 2018 startuje nový pětiletý cyklus soutěže ohňostrojů v Brně s motivační novinkou pro soutěžní týmy – vítěz získává právo startu v jubilejním 25. festivalu v roce 2022. Pětadvacátá přehlídka tak bude festivalem absolutních vítězů se startem laureátů z let 2018 až 2021 – vítězů 21. až 24. ročníku.

Brněnská přehrada
sobota 2. 6. / 22:30    prelude show    Česko  FLASH BARRANDOV SFX
středa 6. 6. / 22:30    1. soutěž    Polsko  SUREX
sobota 9. 6. / 22:30    2. soutěž    Rumunsko  PYRO EVENTS
středa 13. 6. / 22:30    3. soutěž    Francie  POK 2.0 LUX FACTORY
centrum Brna – nad hradem Špilberk
sobota 16. 6. / 22:30    epilog    Česko  IGNIS BRUNENSIS TEAM
 

Letošním festivalem se symbolicky prolíná stoleté výročí Československa i 90. výročí brněnského výstaviště a další významná jubilea. Domácí i zahraniční designéři ohňostrojných show na přehradě dostávají povinnou dvouminutovou hudební pasáž pro zapracování československého motivu do celkového designu a hudebního doprovodu svých ohňostrojných představení. Vybrána byla koncertní předehra Karneval od Antonína Dvořáka v nahrávce pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka, kterou pro přehlídku věnovala Česká filharmonie. Slavnostní Epilog ohňostroj nad Špilberkem s názvem „Ach synku, synku“ bude celý věnovaný významnému jubileu založení společného státu Čechů a Slováků.

Ohňostroje na hladině přehradního jezera potrvají i s povinnou závaznou dvouminutovou částí minimálně 17 minut. Epilog je plánovaný v délce asi 12-13 minut. Originální hudební doprovod ke všem přehlídkovým ohňostrojům vysílá exkluzivně výhradně Rádio Krokodýl 103 FM, závěrečný Epilog (16. 6.) živě vysílá také Český rozhlas Brno.

Všechny veřejné výhledové plochy na ohňostroje jsou pro diváky zdarma. Na Brněnské přehradě bude jako každoročně vybudována také komfortní placená zóna – ozvučená tribuna k sezení asi pro 600 diváků. Předprodej vstupenek na tribunu probíhá prostřednictvím Turistického informačního centra města Brna – online na www.ticbrno.cz a v infocentru na Panenské ul. v Brně.

Ohňostrojnou část festivalu IGNIS BRUNENSIS doprovází řada tradičních i nových festivalových zábavních akcí. V roce 100. výročí Československa s dominantním festivalem RE:PUBLIKA produkční týmy obou festivalů koordinují programová a dopravní napojení pro maximální komfort diváků. Závěrečný epilog ohňostroj nad Špilberkem (16. 6.) mohou diváci sledovat i s doprovodem hudby přímo z festivalu RE:PUBLIKA v areálu jubilujícího výstaviště.                         

Pokud se chystáte na ohňostroje, máme pro Vás několik rad

 • Na ohňostroje se vydejte včas, nejlépe veřejnou dopravou • Ušetříte čas potřebný na parkování a cestu po přeplněných komunikacích.
 • Ve dnech konání ohňostrojů na Brněnské přehradě bude od cca 19:00 hodin posilována doprava na linkách 1, 3, 11, 30 a 50 do oblasti Bystrce.
 • Využijte posilových tramvajových spojů P1 z Hlavního nádraží a P11 z České
 • Po skončení ohňostrojů cca od 23:00 hodin je zajištěn odvoz všemi linkami z oblasti Bystrce, poslední posilové spoje z Bystrce budou vypraveny přibližně čtvrt hodiny po půlnoci (v centru  města cca v 00:30 hod.).
 • O víkendech využijte nočních vlaků a autobusů odjíždějících z Brna do většiny směrů po 00:30 hodin • letos poprvé jsou zajištěny i spoje směr Vyškov, Znojmo, Břeclav a Hodonín • informace na www.idsjmk.cz
 • Zvláštní posilové spoje budou zařazeny na linku 302 Kuřim – Bystrc, ZOO a také na lince 303 Veverská Bítýška – Bystrc, ZOO
 • Ve dnech ohňostrojů na Brněnské přehradě 2.6., 6.6., 9.6. a 13.6. využijte ve směruod Břeclavi i Brna (z dálnice D2) parkování u OLYMPIA CENTRA BRNO – bezplatná přeprava autobusy na trase OLYMPIA CENTRUM – PŘEHRADA a zpět (19.30–23.30 hod.) • více informací na www.olympia-centrum.cz
 • Dopravní spoje na ohňostroje najdete také v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje - www.idsjmk.cz
 • Parkujte pouze na označených parkovištích a dodržujte mimořádná dopravní opatření včetně uzavírek • Neriskujte odtažení vozidel!
 • Neblokujte příjezdové a odjezdové trasy, zejména pro MHD (zabráníte odtažení vozidla) – dopravní informace na www.mpb.cz
 • V oblasti Brněnské přehrady využijte záchytná parkoviště na „Staré dálnici“ nebo v Kuřimi a Rozdrojovicích • Z přechodných parkovišť odjeďte do 00.30h, neriskujte odtažení • Parkujte úsporně a podle předpisů • Parkujte dále od přehrady a využijte veřejné dopravy – je to podstatně rychlejší i bezpečnější.
 • Sledujte aktuální informace – Rádio Krokodýl 103 FM • Brněnský DENÍK Rovnost • Český rozhlas Brno 106,5 FM • ve všední dny moravská vysílání České televize • Sledujte další média a internet.
 • Respektujte pokyny policie, pořadatelů a organizátorů v místě uzavírek a konání akcí • Nevjíždějte do zákazů v programových místech a do zákazů ve vyznačených zónách, včetně dočasných festivalových úprav – informace na www.policie.cz
 • Před akcemi se předem informujte o aktuální situaci!
 • Nevstupujte do technických prostor a bezpečnostních zón ohňostrojů!
 • Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo i ohrožení života.

DESATERO RAD PRO INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVU

 • NA OHŇOSTROJE NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ
 • Především doporučujeme k přepravě využití městské hromadné dopravy, která bude významně posílena.
 • Vlastním vozidlem jeďte podle pokynů policistů a strážníků – mají vždy aktuální informace o celkové dopravní situaci a navedou vás na volné parkovací plochy. Upozorňujeme všechny řidiče na povinnost dodržovat dopravní předpisy, řídit se dopravním značením a řídit se pokyny strážníků a policistů.
 • Hlavní parkovací plochy jsou v ul. Stará dálnice. Další parkoviště jsou v Páteřní ulici – pod nákupním střediskem „Akát“ a v ul. Vejrostova – před ZŠ. Ostatní parkovací plochy jsou individuální v sídlištní zástavbě Bystrc.
 • Příjezd a parkování od Kuřimi jsou řešeny samostatně u obce Rozdrojovice. Řidiči musí počítat s tím,
 • že budou muset svá vozidla zaparkovat na komunikaci mezi obcemi Rozdrojovice a Kníničky a úsek cca 1,5 km absolvovat pěšky (nutná určitá časová rezerva před zahájením ohňostroje). Ze všech připravených parkovacích míst je docházková vzdálenost větší než od zastávek MHD! Vyjeďte a vyjděte včas!
 • Z důvodů zajištění bezpečnosti chodců bude pro motoristy uzavřena ulice Přístavní a část ulice Hrázní,
 • kde je největší pohyb pěších diváků. Další dílčí uzávěry budou v ulicích Nad dědinou, Píškova, Stará dálnice (ve směru k ul. Rakovecké), Obvodová směrem k ul. Přístavní (objížďka po ul. Odbojářské).
 • Vozidla, která řidiči ponechají v rozporu s dopravním značením na ulici Páteřní, budou odtažena v zájmu udržení průjezdnosti této důležité (páteřní) rozjezdové trasy.
 • Rozjezd vozidel po ohňostrojích je trasami:
  • I. Vejrostova směr Odbojářská – Kníničská – Brno-střed;
  • II. Ondrova – Bystrcká směr Brno-Komín nebo Brno-venkov – Jinačovice;
  • III. Stará dálnice – Žebětín nebo Kohoutovice;
  • IV. Rakovecká směr Brno-venkov – Ostrovačice, Veverská Bítýška.
 • V souvislosti s průjezdem velkého množství tramvají bude při rozjezdu vozidel po ohňostroji uzavřen kolejový přejezd Bystrcká – Kníničská u UNI HOBBY! Řidičům jedoucím ve směru do MČ Bystrc je umožněn přejezd tramvajového tělesa v prostoru zastávky Branka.
 • Ve směru do města od Bystrckého mostu budou pro zvýšení plynulosti rozjezdu na komunikaci zprovozněny oba dva jízdní pruhy (podle přenosného dopravního značení) pouze pro jízdu směrem do centra.
 • Upozorňujeme všechny řidiče vozidel, kteří využijí ve dnech konání ohňostrojů mimořádná záchytná parkoviště, na POVINNOST ODJEZDU PO SKONČENÍ OHŇOSTROJE – NEJPOZDĚJI DO 00:30 HOD. DÉLE ODSTAVENÁ VOZIDLA BUDOU ODTAŽENA!

Autor

Tomáš Otruba
Tomáš Otruba

Šéfredaktor a provozovatel okolovas.cz. Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje jako učitel na základní škole v Brně. Dříve se mimo jiné angažoval jako projektový manažer v internetové agentuře Q2 Interactive. Věnuje se také své rodině a ve volném čase florbalu a fotografování.

www.otrubaphoto.cz