Bojovali za nás a my na ně nesmíme zapomenout

shadow

Nezdolná fantazie a umění schopnosti okamžité improvizace pomoci si kdykoliv z jakéhokoliv problému z Jiřího Stanislava činí nevídaný, dosud nedoceněný potenciál, který je vhodně emočně i energicky vložen do znovuobnovení Mezinárodního řádu Křižovníků s červeným srdcem Cyriaci, potažmo i do zmrtvýchvstání historického areálu zámku Jemnice či do zrodu Evropského vojenského lázeňského a rehabilitačního centra Air maršála RAF a armádního generála Karla Janouška.

„Rozdeštěná, zelená uhání Vltava pod mostem. Jak rozehnilé šalupy dnem vzhůru, hřeben ověnčen plesnivinou, krčí se na pobřeží chalupy chudáků. Za jejich čarou na náspu je řada trojposchoďových obecních domů. A že už včera někdo strhl německou tabulku, vede tu přes řeku most beze jména, stejně anonymní jako ti, kdo v jeho obou koncích i uprostřed postavili tři barikády z převržených tramvají, továrních bedniček plných šroubů, z obrovských rolí rotačního papíru, jenž tiše polyká kulky, z žulových chodníkových obrub….“ tuto povídku od Jana Drdy jsem naposledy slyšel někdy na střední škole, kdy jsem jí nevěnoval takovou pozornost, jakou by si zasloužila. A nikdy by mě nenapadlo, že na ni narazím zrovna na dovolené.

Při putování po České Kanadě jsme zavítali do malého městečka Jemnice v kraji Vysočina. Je to krásné malé městečko s těmi malovanými domy, které si spojíme spíše s Telčí. Chtěli jsme se také podívat do místního zámku. Když jsme ale sáhli na kliku u hlavního vchodu, zjistili jsme, že je zavřeno. Při odchodu jsme si naštěstí všimli nenápadné cedule s nápisem Vojenské muzeum. Vešli jsme dovnitř, do očividně právě rekonstruované části zámku. Čekalo nás milé překvapení a hluboký zážitek.

Přivítal nás starší pán, který nám s velkou vášní začal vyprávět o letcích druhé světové války a to bez rozdílu mezi hrdiny ze západní a východní fronty. Vedle československých letců, kteří bojovali po boku britských pilotů  jsou  vystaveny záznamy bojů z východní fronty, které velel armádní generál Ludvík Svoboda. V tomto muzeu není důležité, jestli voják bojoval na východě nebo na západě, zde je důležité, že bojoval za naši vlast, za Československou republiku. Hrdinové jsou všichni, kteří se těchto bojů účastnili a to i podle slov Bc. Jiřího Stanislava Cy., generálního převora řádu Křížovníků s červeným srdcem. Účelem řádu je usilovat o jednotu křesťanů a všech lidí dobré vůle bez ohledu na jejich národnost, rasu a víru a sdružovat je k pomoci potřebným a lidem v nouzi. V duchu této myšlenky vznikl projekt na obnovu a rekonstrukci zámku, ve kterém by se v severní části rozšířila expozice muzea. V dalších přidružených zámeckých budovách by mělo vzniknout ubytování pro válečné veterány a to nejen pro minulé hrdiny, ale také pro ty, kteří bojují v dnešních válečných konfliktech. Tento projekt probíhá za podpory ministerstva kultury, ale především je jeho úspěch závislý na finanční podpoře všech, kteří sdílejí tuto myšlenku.

Město rozhodně stojí za návštěvu a podle mého názoru lidé, kteří se snaží zachránit místní zámek si zaslouží velké uznání, protože to co dělají nedělají pro sebe, ale pro ty, na které už většina z nás zcela zapomněla. Bojovali za nás, nyní je na nás abychom na ně s úctou vzpomínali.

Více zde: http://www.cyriaci.com/o-nas/

Autor

Tomáš Otruba
Tomáš Otruba

Šéfredaktor a provozovatel okolovas.cz. Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje jako učitel na základní škole v Brně. Dříve se mimo jiné angažoval jako projektový manažer v internetové agentuře Q2 Interactive. Věnuje se také své rodině a ve volném čase florbalu a fotografování.

www.otrubaphoto.cz