Jak a kdy správně používat mlhovky

shadow

Pokud cestujete často autem, můžete si zvláště v podzimních a zimních měsících všimnout, že spousta řidičů neví, jak správně používat mlhová světla na svém vozidle. Nebo na ně prostě zapomínají. Není problém v tom, že by je neuměli zapnout nebo vypnout. Spíše vůbec netuší kdy je zapnout a poté zase vypnout. Nejen, že se tím stávají nebezpeční sami sobě, to pokud je zapomínají zapínat, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.

S mlhovými světly je to podobné jako s těmi dálkovými. Člověk musí přemýšlet kdy je může nebo musí zapnout a hlavně, kdy je musí vypnout. Není to jako s klasickými "potkávačkami", které se dnes povinně zapínají při nastartování vozu a vypínají až když zaparkujete. S těmito světly musí řidič pracovat aktivně a stále přemýšlet zda je použije či nikoli. Pojďme se nejprve podívat na to, co říká o mlhových světlech zákon a jaká je, nebo by měla být běžná praxe.

Zákon o silničním provozu

V zákoně číslo 361/2000Sb. je v §32 napsáno:

Zákon 361/2000Sb.

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích naleznete například zde: http://www.zakonycr.cz/seznamy/361-2000-sb-zakon-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu.html

§32 (4) Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

V §2, což je vymezení pojmů zákona, se navíc dočteme:

ff) snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu...

Zde je důležité upozornit, že snížená viditelnost, o které mluví §2 zmíněného zákona, není důvod pro zapnutí mlhových světel. Ze zkušenosti musíme říci, že někteří řidiči používají mlhová světla právě kdykoli dojde ke zmíněné snížené viditelnosti. Možná proto, že na sebe chtějí upozornit, nebo jen proto že chtějí být lépe vidět. Je zapotřebí si ale uvědomit, že mlhové světlo je velmi výrazné a za jasné noci oslní více, než zapnutá dálková světla protijedoucího vozidla. Podstatou použití mlhového světla je ve zvýšení své viditelnosti, čili abych byl viděn. 

Podle krajské policejní mluvčí Petry Vedrové je použití mlhových světěl přesně dáno zákonem. Sdělila nám, že "Dopravní policisté řeší případy nesprávného použití mlhových světel individuálně. Většinou se jedná o opomenutí (řidič zapomene mlhovky vypnout) a policisté to s řidiči většinou řeší domluvou."

"Důležité je vždy za snížené viditelnosti, jak ji definuje zákon, používat zadní mlhová světla. Pokud je vozidlo vybavené i přední mlhovkou, je na zvážení řidiče, zda ji použije. A pak je důležité mlhovky nezapomenout vypnout, když například mlha zmizí", doplnila Vedrová.

Autor

Tomáš Otruba
Tomáš Otruba

Šéfredaktor a provozovatel okolovas.cz. Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje jako učitel na základní škole v Brně. Dříve se mimo jiné angažoval jako projektový manažer v internetové agentuře Q2 Interactive. Věnuje se také své rodině a ve volném čase florbalu a fotografování.

www.otrubaphoto.cz