Osvětim a Březinka - místa, odkud se odcházelo jen komínem

shadow

Na světě je mnoho míst, která turistu zasáhnou a zanechají v jeho paměti silnou vzpomínku na jejich návštěvu. Nacistický koncentrační tábor Osvětim (Auschwitz-Birkenau) nenechá v nikom ani zlomek pochybnosti o tom, jaká zvěrstva se tu odehrála. Na každém kroku na člověka doslova dopadá bezmoc, strach a beznaděj těch, kteří zde v letech 1940-1945 nesmyslně přišli o své životy. Nedávno jsem tato místa navštívil a pokusím se popsat svoji návštěvu a poradit vám, jak se do Osvětimi zajet podívat také.

Proč se vlastně jezdit dívat na něco co se nám příčí, hnusí a je proti našemu přesvědčení. Není to cynismus, vozit desetitisíce turistů na místa, kde zemřelo zbytečně více než milion nevinných lidí? Není. Důležité je, abychom nezapomněli. A právě až na tomto místě si člověk může plně uvědomit, o čem se ve škole učí, a o čem slyší. Ale dokud to necítí celým tělem, nepochopí. Podle slov nositele Nobelovy ceny míru Elieho Wiesla,:“Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé.“ Jedině paměť lidstva zajistí, aby se podobné hrůzy nikdy neopakovaly.

Několik vět k historii

Po německé invazi do Polska v roce 1939 byly vesnice Osvětim a Březinka anektovány k Třetí říši a jejich názvy poněmčeny na Auschwitz a Birkenau. Podle rozkazu Heinricha Himmlera ze dne 27. dubna 1940 byl založen koncentrační tábor v bývalých kasárnách polské armády v Osvětimi. Velitelem tábora byl jmenován  Rudolf Höss (25. listopadu 1900, Baden-Baden - 16. dubna 1947, Osvětim) v hodnosti SS-Hauptsturmführer. Jeho úkolem bylo mimo jiné i to, vybudovat v Osvětimi a jeho okolí největší vyhlazovací tábor. Po vybudování hlavního tábora, tzv. Auschwitz I - Stammlager, byly postupně vybudovány tábory Auschwitz II-Birkenau a Auschwitz III-Monowitz, ale také řada dalších pobočných táborů.

Jako hlavní vyhlazovací prostředek byl používán v plynových komorách napojených přímo na krematoria granulovaný insekticid, jehož hlavní složkou byl kyanovodík. Obchodní název tohoto prostředku je znám jako Cyklon B. Tato granulovaná křemelina nasycená kyanovodíkem byla sypána do komory a tam se začal uvolňovat plynný kyanovodík (HCN), způsobující smrt lidí v komoře.

Hrůznost a chladnokrevnost počínání hitlerových mužů dosvědčuje výpověd Rudolfa Hösse, který během Norimberských procesů řekl: "Samotné usmrcování trvalo nejkratší dobu. Za půl hodiny jsme mohli vyřídit 2 000 lidí, ale spalování trvalo strašně dlouho. Zabíjení bylo lehké, nebylo třeba ani stráží, aby je nahnali do komor; šli tam dobrovolně, protože si mysleli, že se jdou sprchovat; místo vody jsme pak pustili jedovatý plyn. To všechno šlo velmi rychle." 

Z jeho slov je cítit absolutní povznesení se nad cenu lidského života a zájem o jedince jako takového. To je mimochodem velmi silný vjem, z celé návštěvy těchto táborů. Všude je vidět preciznost, se kterou němci k likvidaci lidí přistupovali. Nebylo to chaotické vyvražďování statisíců, ale systematická, předem naplánovaná likvidace nepohodlných osob a "členů nižší rasy".

Ve všech táborech KL Auschwitz-Birkenau zemřelo nejméně 1,1 miliónu osob, z nichž bylo:

  • 960 000 Židů (865 000 nezaregistrovaných, 95 000 zaregistrovaných)
  • 73 000 Čechů a Slováků
  • 70 000-75 000 Poláků (asi 10 000 nezaregistrovaných, 64 000 zaregistrovaných)
  • 21 000 Romů (2 000 nezaregistrovaných, 19 000 zaregistrovaných)
  • 15 000 sovětských válečných zajatců (3 000 nezaregistrovaných, 12 000 zaregistrovaných)
  • 10-15 000 vězňů jiných národností (mj. Bělorusů, Rusů, Ukrajinců, Čechů, Slováků, Jugoslávců, Francouzů, Němců, Rakušanů atd.)

Jak cestovat do Osvětimi

Pokud nevyužijete žádný z nabízených poznávacích zájezdů nekteré z cestovních kanceláří, doporučuji vyrazit vlastním vozem. Cesta do Osvětimi (na značkách v Polsku uvidíte Oświęcim), je docela příjemná a rychle uteče. Z Brna doporučuji využít dálnici D1 směr Ostrava, poté sjet na Frýdek-Místek, Český Těšín, Skoczów, Bielsko-Biała a Oświęcim. Ze severu Čech bude výhodnější využít trasu po polské dálnici A4 a sjet z ní na Cieszyn. Odtud jsou již směrovky na Oświęcim.

Prohlídka Osvětimi

Prohlídku je možné absovovat individuálně nebo s průvodcem. Za 5 ZLT si můžete na informacích koupit česky psanou brožurku s informacemi a plánem prohlídky. Můžete si také zapůjčit elektronického průvodce se sluchátky.

My jsme se vydali s tištěnými průvodci nejprve do tábora Auschwitz I - Stammlager. U vstupu nás "přivítal" světoznámý cynický nápis "Arbeit macht frei", který vězně měl motivovat k práci aby se dostali na svobodu. Dnes již víme, že šlo pouze o povedený a vypočítaný psychologický tah. Po širokých kamenitých cestách procházíme mezi jednotlivými budovami tábora, označovaných jako Bloky. V každém z otevřených Bloků je expozice věnována nějaké části historie tábora. Jsou zde popsány způsoby vyhlazování, převozu vězňů, zabavování jejich majetku.... Poté následuje Blok 11 - blok smrti. Zde nalezneme i stojící popravčí zeď, u které byly prováděny popravy zastřelením. Ve sklepě Bloku 11, jsou k vidění cely, vekterých byly vězněni lidé čekající na smrt. Z Bloku 11 se vydáte na prohlídku dalších expozic, tentokrát věnovaných jednotlivým národům, které byly vyhlazováním zasaženy. Na závěr celé prohlídky hlavního tábora navštívíte plynovou komoru s krematoriem.

Poté jsme přejeli do Birkenau. Rozlehlý tábor (2x2,5km) je místem, kde probíhalo vyhlazování Židů. Je zde 2km dlouhé nástupiště, kde probíhalo rozřazování a přímo u něj jsou pozůstatky dvou plynových komor. Z celého tábora byla zachována hlavní budova a několik desítek budov pro vězně. V zadní části tábora je umístěn památník obětem Holokaustu.

Muzeum je otevřené sedm dní v týdnu, v těchto hodinách:

prosinec -  únor        8:00 -15:00
březen a listopad     8:00 -16:00
duben a říjen            8:00 - 17:00
květen a září             8:00 - 18:00
červen - srpen          8:00 – 19:00

Muzeum je zavřené 25. prosince, 1. ledna a na Velikonoční neděli, stejně jako během oficiálních státních návštěv a ceremonií.

Od 1. dubna do 31. října 2012 je upraven vstup do části tábora Osvětim I. Od 10:00 do 15:00 můžete tuto část navštívit pouze s průvodcem (především angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština a polština). Na české průvodce je nutné se zeptat přímo v muzeu nebo kontaktovat muzeum předem. Čeští průvodci jsou podle všeho dostupní především pro skupinové prohlídky, které je třeba předem objednat. Pravidelné prohlídky jsou organizovány v polském, anglickém, francouzském, německém, italském a španělském jazyce. Vstup do tábora v Birkenau (Březince) je nadále volný a bezplatný.

Průvodce je možné objednat na těchto tel. číslech:  (+48) 33 844 81 00 / 844 80 99 / 844 80 00 a to od pondělí do pátku - od 7:00 do 15:00

zdroj: http://en.auschwitz.org/m/

Autor

Tomáš Otruba
Tomáš Otruba

Šéfredaktor a provozovatel okolovas.cz. Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje jako učitel na základní škole v Brně. Dříve se mimo jiné angažoval jako projektový manažer v internetové agentuře Q2 Interactive. Věnuje se také své rodině a ve volném čase florbalu a fotografování.

www.otrubaphoto.cz