Profesor Václav Cejpek píše ministryni kultury Hanákové

shadow

Profesor Václav Cejpek reaguje jako další české kulturní osobnosti na vývoj v Národním divadle. Přinášíme jeho otevřený dopis ministryni Hanákové.

Vážená paní
Mgr. Alena Hanáková
ministryně kultury
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1

Vážená paní ministryně,
odvolání Ondřeje Černého, ředitele Národního divadla, považuji za naprosto bezprecedentní skutek, a to především proto, že odvolání jste realizovala bez řádného a srozumitelného zdůvodnění a s až neuvěřitelnou „okamžitostí“. Vaše neochota i neschopnost zdůvodnit toto odvolání zakládá podezření, že jde o akci vyvolanou nějakým tlakem a svědčí zároveň o Vaší nekompetentnosti.
Jako předseda Rady Národního divadla protestuji proti tomu, jakým způsobem zacházíte s ředitelem první české scény a v přímé návaznosti i s institucí samotnou. Vystavujete ji tím nebezpečí destabilizace a vnitřního chaosu, který neprospívá nikde a nikomu a už vůbec ne umělecké instituci. Tento proces vytváření kulturní politiky je navíc bohužel třeba přiřadit k procesům, které devastují naši společnost, ničí zárodky pokusů vytvořit zde alespoň základy kultivovaného a demokratického prostředí a které vedou občany této země namnoze ke znechucení a rezignaci na věci veřejné. Neprůhlednost politických rozhodnutí, nekoncepčnost v řízení, neochota otevřeně komunikovat a věcně zdůvodňovat, neschopnost a neochota nést odpovědnost – to jsou základní charakteristiky pomýleného bloudění naší současné politiky. Právě tento způsob konání jste předvedla v této kauze; mělo by být přitom naprosto jasné, že takto se nesmí jednat ani ve vztazích mezi dvěma lidmi, neřku-li na vrcholné politické úrovni, za niž lze činnost ministra jistě považovat.
Prosím, abyste učinila kroky, které uvedou záležitosti na pravou míru respektující základy seriózního, věcného a korektního jednání. Pokud toho nejste z jakýchkoli důvodů schopna, vyzývám Vás k rezignaci na funkci ministryně ČR.

S pozdravem
prof. PhDr. Václav Cejpek
předseda Rady Národního divadla

V Brně dne 10. září 2012

Autor

Tomáš Ibrmajer
Tomáš Ibrmajer

Dr. Tomáš Ibrmajer vystudoval JAMU Brno v oborech dirigování a teorie interpretace. V současné době pracuje jako umělecký vedoucí několika vokálních souborů, jako korepetitor a asistent dirigenta v ND Brno a hudební pedagog. Od příští sezóny bude působit v Mainfranken Theater Würzburg. Kromě hudby se zabývá fotografováním. 

http://www.ibrmajer.de/         http://www.youtube.com/tom111267       http://tom111267.rajce.idnes.cz/