Dirigent Tomáš Hanus píše otevřený dopis ministryni kultury Hanákové

shadow

Dirigent Tomáš Hanus píše otevřený dopis ministryni kultury Hanákové.

Vážená paní
Alena Hanáková
ministryně kultury ČR

Vážená paní ministryně,

jako mezinárodně působící český dirigent jsem již delší dobu znepokojen tím, jakým způsobem Ministerstvo kultury jedná ve vztahu k našim přední operním scénám. Nepíšu Vám proto, že bych měl v této věci nějaký osobní záměr, naopak, dobrovolně jsem se před několika lety zřekl podstatné části svých aktivit na území České republiky, ne proto, že bych zde nepracoval rád, ale proto, že jsem příliš často narážel na aroganci moci na všech úrovních (tento pojem není vynálezem odvolaného ředitele ND), která se nutně příčí každému umělci, který uměleckou práci chápe jako veřejnou službu a ne posluhování.

Nebudu se teď pouštět do analýzy práce odvolaného ředitele, neboť ji nemohu zvnějšku posoudit. Nevím, co znamená Ministerstvem kultury uvedené nedosažení „synergických efektů“ (myslím, že nejsem sám, kdo by si přál, abyste tento pojem ve vztahu k Národnímu divadlu blíže vysvětlila). V evropských demokratických zemích je normální, že nový ředitel divadla je vybrán a jmenován dlouho před svým nástupem do funkce, nejméně jeden až dva, často i tři roky, aby měl čas plynule a kompetentně připravit svoji první sezónu. Kalendáře žádaných umělců jsou zaplněné na několik roků dopředu a když je nové vedení osloví teď v roce 2012, může mnohé z nich získat ke spolupráci často až od sezóny 2014/15 a později. Tuto skutečnost Ministerstvo kultury ve svých posledních rozhodnutích vůbec nezohlednilo.

Kvalita divadla a jeho přínos pro společnost nestojí a nepadá s řídícími procesy a synergickými efekty, ale se skvělými herci, zpěváky, hudebníky, patří sem však i techničtí pracovníci a další… Prostě s LIDMI. Když tito nebudou, tak ani dokonalé procesy nepomohou! Bývalý ředitel už není a nový ještě ne, pokud tedy je pravdou, že dle prohlášení MK ČR nově jmenovaný ředitel bude pouze prozatímní a nebude tvořit dramaturgické plány do dalších sezón. Upozorňuji Vás, že až bude jmenován nový řádný ředitel, projeví se první ovoce jeho působení částečně ve druhém, plněji však až ve třetím roce jeho mandátu, ovšem toho se možná nedočká…co když ho ministr předčasně odvolá?

A tak nyní místo ohlášené stabilizace hrozí opět vakuum, nekoncepčnost a další rozklad – ovšem tentokrát to bude s Vaším výrazným přispěním, paní ministryně. Národní divadlo nepatří ministru kultury ani ministerstvu, ale jak sám název říká, má patřit celému národu. Jakékoliv násilné, možná i politicky motivované intervence mu nepomohou, pouze prohloubí oprávněné rozčarování těch, kteří divadlo mají rádi, ať už v něm pracují (někteří mu třeba věnovali celý život – často za velmi malý plat) nebo tvoří jeho publikum.

Divadlo přece není sportovní klub, který může vyměnit trenéra proto, aby se zachránil v lize. Již nejméně před rokem měl být znám nový ředitel, pokud se ministerstvo rozhodlo nepokračovat ve spolupráci se stávajícím. Nehodnotím teď sloučení Národního divadla a Státní opery Praha, ale pokud už k němu došlo, i taková věc měla být realizována od počátku do konce s jasnou a detailní koncepcí ze strany zřizovatele. Koncepcí, kterou mělo veřejně předložit, vysvětlit a přesvědčivě obhájit Ministerstvo kultury. Nynější odvolání ředitele a předcházející události mohou nasvědčovat spíše tomu, že ze strany Ministerstva kultury tato koncepce v seriózní podobě snad ani neexistuje, že je to všechno jenom „jako…“

Prosím Vás, abyste zvážila, jak opravdu Národnímu divadlu pomoci. Neberte to prosím osobně (ostatně i v případě odvolání ředitele Černého jste ve svém televizním vystoupení upozornila, že se to neděje v osobní rovině), ale jako jedna z alternativ se nabízí i Vaše odstoupení.

S pozdravem
Tomáš Hanus, dirigent

V Basileji, 10.9.2012

Autor

Tomáš Ibrmajer
Tomáš Ibrmajer

Dr. Tomáš Ibrmajer vystudoval JAMU Brno v oborech dirigování a teorie interpretace. V současné době pracuje jako umělecký vedoucí několika vokálních souborů, jako korepetitor a asistent dirigenta v ND Brno a hudební pedagog. Od příští sezóny bude působit v Mainfranken Theater Würzburg. Kromě hudby se zabývá fotografováním. 

http://www.ibrmajer.de/         http://www.youtube.com/tom111267       http://tom111267.rajce.idnes.cz/